Om Borgo.

Borgo grundades 2018 och är en ny spelare på den svenska bolånemarknaden. Borgos målsättning är att genom sveriges modernaste plattform för bolån hjälpa så många svenskar som möjligt till bättre bolånevillkor över tid. Bolånemarknaden i Sverige har länge dominerats av ett fåtal banker med stora marknadsandelar och en prissättning kännetecknad av kampanjer och tillfälliga rabatter. Vi hoppas kunna bidra till en positiv förändring av marknaden.

Hur kommer Borgos bolån att finansieras?

Borgos bolån kommer finansieras genom en svensk bolånefond vars kapital kommer från institutionella investerare. Finansieringen från dessa bygger på 30-åriga åtaganden, med syftet att säkerställa ett långtgående kundskydd.

Skapande av ett nytt svenskt hypoteksbolag.

I september 2019 ingick Borgo ett avtal med ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken om att skapa ett nytt svenskt hypoteksbolag, som på sikt kommer tillhandahålla ett komplett erbjudande av bolåneprodukter med fokus på långsiktighet, trygghet och kvalitet. I samband med detta förvärvades Borgo AB av parterna, och Borgos ledning kommer vara operationellt ansvariga för det nya bolaget vars lansering och verksamhet är villkorade av genomförda tillståndsprocesser hos Finansinspektionen. Borgos bolånefond kommer fortsätta att ägas och drivas av Borgo. Uppdateringar om hypoteksbolaget kommer löpande att tillhandahållas.

Se pressmeddelande för transaktionen här.

Licenser och tillstånd.

Alla medarbetare hos Borgo som arbetar med bolån är licensierade av SwedSec samt har en bakgrund inom bank och finans och stor erfarenhet av bolån. Borgo bedriver verksamhet med tillstånd enligt Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och står under tillsyn av Finansinspektionen.

För mer information, kontakta oss gärna på info@borgogroup.se.