Finansiering.

Finansiering av verksamheten.

För att bedriva utlåning av bostadskrediter samt övrig verksamhet kommer Borgo finansiera sig genom en kombination av säkerställda obligationer, inlåning från allmänheten samt eget kapital.

Obligationer.

Borgo kommer efter att godkända tillstånd erhållits emittera säkerställda obligationer. Investerare förväntas primärt vara finansiella institut. Borgo arbetar för tillfället med förberedelser inför att kunna emittera säkerställda obligationer, inklusive arbete med rating.

Inlåning.

Utöver säkerställda obligationer kommer inlåning från allmänheten, genom sparkonton, utgöra den största finansieringskällan för Borgos verksamhet. Sparkonton hos Borgo kommer omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Borgos bolånefond.

Vid sidan av hypoteksbolaget har Borgo ytterligare en finansieringskälla i form av en bolånefond. Detta ger Borgo en möjlighet att bredda sitt erbjudande mot kunder, driva en intressantare produktutveckling och erbjuda fler placeringsmöjligheter för investerare.

Rapporter.

Rapporter, finansiell information och presentationer kommer tillgängliggöras på denna sida när den operationella verksamheten har påbörjats.